Izvēlne

2021. gada pavasarī atvērām āra baseinu ar atpūtas zonu. Mulgimā Attīstības kameras LEADER projekts bija vērsts uz otrā etapa attīstību jeb spa āra zonas izveidi, kas ļautu piedāvāt apmeklētājiem spa pakalpojumus arī Tāgeperas pils skaistajā, vēsturiskajā iekšpagalmā. Projektā tika iegādāts un uzstādīts liels āra baseins, kam visu gadu tiek nodrošināta apkure un ko var veiksmīgi sasaistīt ar mūsdienu spa risinājumiem.

Pils spa “”Wagenküll” renovācijas un remonta darbus īstenoja ar Igaunijas lauku dzīves attīstības programmas finansiālu atbalstu. 
Mērķis ir apgabala konkurētspējas stiprināšana.